Podmínky služby

Všeobecná ustanovení

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatelem služeb na internetovém serveru ÚŘAD v MOBILU / Hlášenírozhlasu.cz je právnická osoba URBITECH s.r.o. (Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 90682), sídlící na adrese Jalubí 453, 68705 Jalubí, IČ: 04572106 ve spolupráci s Obec Chvaleč, se sídlem Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč, IČ: 00277941 (dále jen Poskytovatel“). Jako Uživatel se rozumí fyzická nebo právnická osoba, používající služby poskytovatele a která se zavázala k dodržování všeobecných podmínek užívání.

Služby, nabízené Poskytovatelem

Poskytovatel nabízí uživateli následující služby:

 1. Posílání aktuálních informací z obce toho charakteru, který si uživatel může zvolit, na e-mail, SMS zprávou, do mobilní aplikace pro chytré telefony nebo Facebook.
 2. K využívání služby, uvedené v předchozím bodě je nutná registrace Uživatele.
 3. Registrací Uživatele se rozumí vyplnění registračních údajů a souhlasem uživatele se všeobecnými podmínkami užívání elektronické služby ÚŘAD v MOBILU / Hlášenírozhlasu.cz, nebo prvotní přihlášení přes nabízené sociální sítě a dále souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů, k čemuž slouží zaškrtávací políčko a speciální dokument, kdy Uživatel vidí výslovně, jaké jeho údaje jsou zpracovávány a pro účel zasílání aktuálních informací z obce zpracovávány. Dále je nutné pro dokončení registrace pomocí aktivačního e-mailu či SMS ověřit zda je uživatel opravdu ten, za koho se vydává.
 4. Poskytovaná služba je pouze informativní a poskytovatel neručí za správnost informací

Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje chránit všechny osobní údaje Uživatele ve smyslu zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25.5.2018 Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679.
 2. Není povinností Poskytovatele provádět dohled na správnost obsahu hlášení a obsah takových informací aktivně vyhledávat.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek užívání, o čemž Uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dnů před jejich změnou. Jestliže se Uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění na změnu podmínek nevyjádří, že s touto změnou nesouhlasí, má se za to, že s provedenou změnou podmínek vyjadřuje souhlas. V případě nesouhlasu Uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s dále uvedenými podmínkami, souhlasí s nimi a současně se zavazuje k jejich bezpodmíněnému dodržování včetně dodržování příslušných platných právních předpisů a obecných pravidel užívání.
 2. Uživatel se dále zavazuje, že jeho činností nebude v žádném případě ohroženo dobré jméno Poskytovatele a nebude mu taktéž žádným jiným jednáním způsobena jakákoliv jiná újma.
 3. Dále Uživatel bere na vědomí, že je zakázáno používat data z elektronické služby ÚŘAD v MOBILU / Hlášenírozhlasu.cz pro jinou než vlastní potřebu. Uživatel se rovněž zavazuje k dodržování výše zmíněných podmínek užívání, což je nutnou podmínkou poskytnutých služeb.
 4. Zneužití daných podmínek užívání je nutno posuzovat za nedovolené používání poskytnutých služeb. Pokud uživatel podmínky jakkoli poruší, bude mu účet smazán.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti 5.5.2018 a účinnosti dne 25.5.2018.

  Prosím čekejte...