Podmínky služby Hlášenírozhlasu.cz

Všeobecná ustanovení

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatelem služeb na internetovém serveru hlášenírozhlasu.cz je právnická osoba URBITECH s.r.o. (zapsán v OR u Krajského soudu v Brně se spis. zn. C 90682), sídlící na adrese Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ: 04572106 (dále jen Poskytovatel“). Jako Uživatel se rozumí fyzická nebo právnická osoba, používající služby poskytovatele a která se zavázala k dodržování všeobecných podmínek užívání.

Služby, nabízené Poskytovatelem

Poskytovatel nabízí uživateli následující služby:

  • Posílání hlášení rozhlasu toho charakteru, který si uživatel může zvolit, na e-mail, SMS zprávou nebo Facebook. SMS zprávy jsou pro Uživatele zpoplatněny 1,2 Kč za SMS zprávu (pokud SMS neplatí přímo obec či město). Uživatel si pro využívání SMS zpráv musí do služby dobít kredit, který je mu následně odečítán s každou doručenou SMS zprávu (pokud SMS neplatí přímo obec či město).
  • K využívání služby, uvedené v předchozím bodě je nutná registrace Uživatele.
  • Registrací Uživatele se rozumí vyplnění registračních údajů a souhlasem uživatele se všeobecnými podmínkami užívání elektronické služby hlášenírozhlasu.cz, nebo prvotní přihlášení přes nabízené sociální sítě.
  • Poskytovaná služba je pouze informativní a poskytovatel neručí za správnost informací

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje chránit všechny osobní údaje Uživatele ve smyslu zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Není povinností Poskytovatele provádět dohled na správnost obsahu hlášení a obsah takových informací aktivně vyhledávat. Poskytovatel je oprávněn informovat Uživatele o svých dalších službách, stejně tak jako o službách obchodních partnerů, což Uživatel bere na vědomí. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek užívání, o čemž Uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dnů před jejich změnou. Jestliže se Uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění na změnu podmínek nevyjádří, že s touto změnou nesouhlasí, má se za to, že s provedenou změnou podmínek vyjadřuje souhlas. V případě nesouhlasu Uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel potvrzuje, že se seznámil s dále uvedenými podmínkami, souhlasí s nimi a současně se zavazuje k jejich bezpodmíněnému dodržování včetně dodržování příslušných platných právních předpisů a obecných pravidel užívání. Uživatel se dále zavazuje, že jeho činností nebude v žádném případě ohroženo dobré jméno Poskytovatele a nebude mu taktéž žádným jiným jednáním způsobena jakákoliv jiná újma. Dále Uživatel bere na vědomí, že je zakázáno používat data z elektronické služby hlášenírozhlasu.cz pro jinou než vlastní potřebu. Uživatel se rovněž zavazuje k dodržování výše zmíněných podmínek užívání, což je nutnou podmínkou poskytnutých služeb. Zneužití daných podmínek užívání je nutno posuzovat za nedovolené používání poskytnutých služeb. Pokud uživatel podmínky jakkoli poruší, je mu účet smazán a v žádném případě mu zbývající kredit nebude vrácen.


Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...