Prosím čekejte...

Upozornění pro uživatele vodovodu pro veřejnou potřenu Obec Ústí.

24. 3. 2020 9:56

Upozorňujeme Vás na vyšší hodnotu dusičnanu v posledním vzorku odebraném 12. března 2020 z vodovodu pro veřejnou potřebu Obce Ústí. Hodnota odebraného kontrolního vzorku je: dusičnany 78 mg/l, limit max. 50mg/l. Poruchu na přívodním kabelu ke studni v Šandovci se nedaří odstranit. Na několika místech, kde byla určena porucha byl přívodní kabel odkryt, bohužel bez potřebného výsledku. Poslední verze opravy je následující – provést celkovou výměnu kabelu v délce cca 300 m a to od studny k vodojemu v silně podmočeném lesnatém terénu. Po odstranění poruchy bude následně proveden kontrolní odběr, s kterým budete seznámeni.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Ústí

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz