Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18. 9. 2019 20:09

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860. Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

U vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):  2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob. Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.

U vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez izolace 7 m* izolované vedení 2 m. Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.

U vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.

  • Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,

ve znění účinném k 1. 1. 2016.

Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz skupina Čez www.cezdistribuce.cz

Číst více

Platí do: 18. 10. 2019 20:08  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
ČEZ upozornění.pdf Stáhnout

Uhlí

18. 9. 2019 9:22

Firma Havelka upozorňuje na konec akce LETNÍ CENY UHLÍ.

Havelka LETNÍ CENY UHLÍ s pásem a dopravou zdarma končí 30.září. Ale už ani o den déle!

Pro všechny objednávky přijaté do 30.září platí u Havelky LETNÍ CENY UHLÍ. Nad 40q doprava a skládání pásem zdarma. Do 40q doprava za polovinu a pás zdarma. Od 60q osobní nabídka přímo od pana Havelky.

Objednejte ihned na 602 489 489 nebo www.havelka.cz

Číst více

Platí od: 18. 9. 2019 9:20   Platí do: 30. 9. 2019 9:20  
Komerční sdělení, výkup, prodej Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Nabídka zaměstnání

17. 9. 2019 21:01

POZICE: ÚKLID

PRACOVIŠTĚ: KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ, MÍROVÉ NÁM.1389

Informace o pracovním místě: Pravidelný úklid místností a objektů manuálním nebo strojním způsobem. Vysávání koberců, stírání podlah, vynesení odpadků, otření omaků na nábytku, úklid sociálního zařízení, otření prachu.

Počet míst: 2 Směnnost: ranní úklid 7:00 – 11:00 Pracovní úvazek: zkrácený 4hod/den Mzda: 79,80Kč /hod. Nástup ihned Chráněné pracovní místo pro OZP. Požadujeme: spolehlivost. První kontakt POUZE telefonicky, nechodit na pracoviště.

Kontakt:723 612 50­6, 800 99 11 88, prace@forcorp.cz

Číst více

Platí do: 17. 10. 2019 21:01  
Komerční sdělení, výkup, prodej Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Palivové dřevo

17. 9. 2019 20:53

OBEC Svatý Jiří nabízí palivové dřevo samotěžbou. Informace na obecním úřadě.

Číst více

Platí od: 17. 9. 2019 20:50   Platí do: 30. 11. 2019 20:50  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz