Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

UPOZORNĚNÍ

25. 7. 2023 20:01

Obec Svatý Jiří získala po letech „Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových“.

Pro občany, kteří nemají vyřešenu likvidaci odpadních vod domácí čistírnou (DČOV) a následným zasakováním, a vypouští své odpadní vody do kanalizace, mohou tak činit, pokud jsou odpadní vody předčištěny buď septikem, nebo domácí čistírnou (DČOV).

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VYPOUŠTĚT DO KANALIZACE NEPŘEDČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY!

Počínaje letošním rokem, budou brány z kanalizací ve všech místních částech pravidelně vzorky. Pokud budou nevyhovující, budeme muset pátrat po původci zvýšené koncentrace škodlivin. Zajistěte si tedy pravidelné vyvážení septiků a DČOV v intervalu určeným výrobcem, minimálně však jedenkrát ročně.

Za Obecní úřad ve Svatém Jiří Miloslav Kubát, starosta

Číst více

Zveřejněno do: 31. 12. 2023 19:49  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

27. 6. 2023 8:29

Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 6. 2023 2. výzvu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II“.

Elektronický příjem žádostí bude zahájen 4. 9. 2023 v 6.30 h. a ukončen 31. srpna 2024 ve 24.00 h.

Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Podmínky dotačního programu a způsob podání žádostí o kotlíkovou dotaci je uveden v dokumentech níže. Pro účely této výzvy mezi nízkopříjmové domácnosti patří:

· Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

· Domácnosti, v nichž žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Podpořena bude výměna za nový zdroj tepla, kterým může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním (dotace až 130 000 Kč) nebo tepelné čerpadlo (dotace až 180 000 Kč).

Pořízení nového plynového kondenzačního kotle není v této výzvě podporováno.

Od 1. 9. 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Poslední příležitost získat finanční příspěvek na výměnu těchto starých kotlů.

Kontakty pro individuální konzultace:

Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489

Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643

Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647

Bc. Lucie Jiroutová, email: lucie.jiroutova@pardubickykraj.cz, tel: 722 184 188

Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám.

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/…-domacnosti/.

Číst více

Zveřejněno do: 1. 9. 2024 12:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Zaostřeno na...

27. 6. 2023 11:02

Pardubický kraj spustil svoji vlastní podcastovou sérii nazvanou Zaostřeno na… V ní se mohou posluchači těšit na zajímavé rozhovory nejen o dění přímo v regionu a o činnosti krajské samosprávy. Všechny díly jsou dostupné na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/podcast, nebo na podcastové platformě Spotify. K dnešnímu dni zde bylo zveřejněno šest rozhovorů a další postupně připravujeme.

PARDUBICKÝ KRAJ

Číst více

Zveřejněno do: 27. 12. 2023 11:02  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
1200x628.jpg Stáhnout

Změna jízdního řádu

9. 11. 2023 14:46

Od 13. 11. do 3. 12. bude platit pro autobusovou linku směr Brandýs nad Orlicí výlukový jízdní řád.

Číst více

Zveřejněno do: 9. 12. 2023 14:45  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
L700942.pdf Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz