Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

19. 2. 2024 16:49

Připomínáme, že v září 2023 byl zahájen příjem žádostí v rámci 2. výzvy dotačního programu Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II. 

Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2024 ve 24.00 hod. nebo po vyčerpání finanční alokace 77 227 000 Kč. 

Více informací: https://www.pardubickykraj.cz/…ikove-dotace.

Číst více

Zveřejněno do: 1. 9. 2024 16:41  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
KotDot_300x320 px_drb.jpg Stáhnout
KotDot_A4_04-2023_tisk.pdf Stáhnout

Nabídka palivového dřeva

20. 2. 2024 18:33

Obec Svatý Jiří nabízí cca 15 m3 palivového dřeva formou samotěžby. Cena 200,– Kč za m3. Informace na obecním úřadě.

Číst více

Zveřejněno do: 5. 3. 2024 18:33  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Nařízení Státní veterinární správy

31. 1. 2024 16:00

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kra­ji.

Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5N1) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních ze dne 31. 1. 2024 vyhlásila zařízení v Chocni v k. ú. 651974 Choceň.

Místní část Loučky byla zařazena do uzavřeného pásma, Svatý Jiří a Sítiny do pásma dozoru.

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:

především držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do zařízení či chovu; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeni na některém jiném místě v témž zařízení či chovu tak, aby nepřišli do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných zařízení či chovů; dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem.

Další informace naleznete v příloze.

Číst více

Zveřejněno do: 1. 3. 2024 16:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
SVS_2024_020506-E_narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf Stáhnout

Oprava kanalizace v Sítinách

13. 2. 2024 18:49

Od 19. 2. 2024 bude probíhat v Sítinách oprava 120 metrů kanalizace. V úseku od křížku směrem na Voděrady podél pravé strany komunikace. Součástí opravy bude i částečné omezení provozu v Sítinách.

Číst více

Zveřejněno do: 14. 3. 2024 18:49  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz