Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Tříkrálová sbírka 2024

28. 11. 2023 18:29

Na začátku ledna proběhne 24. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Termín koledování v Královéhradecké diecézi je stanoven na 1.-14. ledna. Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním – přáním pokoje, štěstí, zdraví a zároveň příležitostí, jak přispět potřebným.

Číst více

Zveřejněno do: 31. 12. 2023 18:21  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
Tříkrálová sbírka 2024.pdf Stáhnout
TS 2024.png Stáhnout

Strategický rozvojový plán Svatý Jiří 2022 - 2032

22. 2. 2022 15:33

V příloze

Číst více

Zveřejněno do: 31. 12. 2032 15:31  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
SRP_Svaty_Jiri_final.pdf Stáhnout

Pozvánka

1. 12. 2023 17:39

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVATÝ JIŘÍ JE SVOLÁNO STAROSTOU OBCE NA 20. 12. 2023 V 19:00 DO KLUBOVNY POD BOROVICÍ, SVATÝ JIŘÍ ČP 60.

Program:

Schválení programu zasedání. Volba návrhové komise. Zpráva předsedy Kontrolního výboru obce Svatý Jiří. Zpráva předsedy Finančního výboru obce Svatý Jiří. Schválení rozpočtu obce na rok 2024. Schválení finančního daru Orlickoústecké nemocnici. Schválení darovacích smluv. Schválení neinvestiční dotace pro firmu Hruška na podporu provozu obecní prodejny. Bezúplatný převod pozemků 3/11 a 84/5 k.ú. Sv. Jiří na Pardubický kraj. Rozpočtové opatření 5/2023. Diskuse a připomínky občanů. Další.

Číst více

Zveřejněno do: 21. 12. 2023 17:37  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

22. 10. 2023 19:09

Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/3155, ul. Žerotínova, na silnici III/3123, ul. Nádražní, V Lukách, Klopotská, v obci Brandýs nad Orlicí, na místní komunikaci u mostu „U Jána“ a na silnici II/315 ve Svatém Jiří, v obci Oucmanice na silnicích III/3155 a III/3156, v obci Mostek na silnici II/312 a v Chocni na silnici II/315 z důvodu vyznačení pracovního místa pro přípravné práce, pokládku obrub a betonových pásků, frézování, podkladních vrstev v rámci etapy 1 a 2, a uzavírek pro pokládku asfaltových vrstev v rámci etapy 3, provedení demontáže, zdrsňujícího nátěru a montáže pojízdných plechů provizorního mostu ev.č. 3155–1,2 v rámci etapy 4, a v rámci uzavírky mostu „U Jána“ v době etapy 5.

1 a 2 etapa – od účinnosti stanovení přechodné úpravy provozu do 12.11.2023,

3 etapa – od 13.11.2023 do 02.12.2023,

4 etapa – od 13.11.2023 do 03.12.2023,

5 etapa – od 04.12.2023 do 15.12.2023.

Celé znění vyhlášky v příloze:

Číst více

Zveřejněno do: 16. 12. 2023 19:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
77059-2023_Žádost_o_stanovení_PDZ_-_Brandýs_-_uzavírka_sil._3155_sign.pdf Stáhnout
MAPA_DIO_-_Brandýs_2.pdf Stáhnout
MAPA_DIO_-_Brandýs_2.pdf Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz