Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

UPOZORNĚNÍ

25. 7. 2023 20:01

Obec Svatý Jiří získala po letech „Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových“.

Pro občany, kteří nemají vyřešenu likvidaci odpadních vod domácí čistírnou (DČOV) a následným zasakováním, a vypouští své odpadní vody do kanalizace, mohou tak činit, pokud jsou odpadní vody předčištěny buď septikem, nebo domácí čistírnou (DČOV).

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VYPOUŠTĚT DO KANALIZACE NEPŘEDČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY!

Počínaje letošním rokem, budou brány z kanalizací ve všech místních částech pravidelně vzorky. Pokud budou nevyhovující, budeme muset pátrat po původci zvýšené koncentrace škodlivin. Zajistěte si tedy pravidelné vyvážení septiků a DČOV v intervalu určeným výrobcem, minimálně však jedenkrát ročně.

Za Obecní úřad ve Svatém Jiří Miloslav Kubát, starosta

Číst více

Zveřejněno do: 31. 12. 2023 19:49  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

22. 10. 2023 19:09

Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/3155, ul. Žerotínova, na silnici III/3123, ul. Nádražní, V Lukách, Klopotská, v obci Brandýs nad Orlicí, na místní komunikaci u mostu „U Jána“ a na silnici II/315 ve Svatém Jiří, v obci Oucmanice na silnicích III/3155 a III/3156, v obci Mostek na silnici II/312 a v Chocni na silnici II/315 z důvodu vyznačení pracovního místa pro přípravné práce, pokládku obrub a betonových pásků, frézování, podkladních vrstev v rámci etapy 1 a 2, a uzavírek pro pokládku asfaltových vrstev v rámci etapy 3, provedení demontáže, zdrsňujícího nátěru a montáže pojízdných plechů provizorního mostu ev.č. 3155–1,2 v rámci etapy 4, a v rámci uzavírky mostu „U Jána“ v době etapy 5.

1 a 2 etapa – od účinnosti stanovení přechodné úpravy provozu do 12.11.2023,

3 etapa – od 13.11.2023 do 02.12.2023,

4 etapa – od 13.11.2023 do 03.12.2023,

5 etapa – od 04.12.2023 do 15.12.2023.

Celé znění vyhlášky v příloze:

Číst více

Zveřejněno do: 16. 12. 2023 19:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
77059-2023_Žádost_o_stanovení_PDZ_-_Brandýs_-_uzavírka_sil._3155_sign.pdf Stáhnout
MAPA_DIO_-_Brandýs_2.pdf Stáhnout
MAPA_DIO_-_Brandýs_2.pdf Stáhnout

V Ústí nad Orlicí vznikne centrum duševního zdraví. Zlepší dostupnost psychiatrické péče.

3. 11. 2023 15:25

Obyvatelé okresu Ústí nad Orlicí si oddechnou od neutěšené situace v oblasti psychiatrické péče.

Organizace Péče o duševní zdraví reaguje na potřeby osob, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění, i jejich blízkých. V Ústí nad Orlicí otevře centrum duševního zdraví a zlepší dostupnost psychiatrické péče v celém okrese. Jeho založení výrazně podporuje Pardubický kraj, přispělo i Iveco Czech Republic, a. s.

Největšími problémy jsou čas a vzdálenost

V současné době čekají osoby s duševním onemocněním na setkání s psychiatrem i týdny, dlouhé jsou také rozestupy mezi jednotlivými kontrolami. Mnohdy musí klienti překonat poměrně náročné vzdálenosti z odlehlých částí lokality (např. Králíky, Česká Třebová), aby si dojeli pro tolik potřebnou péči.

„Nedostupnost psychiatrické péče způsobuje, že osoby s duševním onemocněním často zůstávají osamoceni doma, nedocházejí na kontroly či vysazují medikaci, proto se jejich stav zhoršuje a v některých případech dochází i k hospitalizování až ve spádové nemocnici Havlíčkův Brod. Zde ztrácejí kontakt s rodinou a dovednosti potřebné pro samostatný život. To je důvod, proč Pardubický kraj systémově podporuje rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním a vznik center duševního zdraví. Cílem je, aby v každém okrese našeho kraje působilo jedno centrum. Proto v příštím roce plánujeme podpořit vznik centra v Ústí nad Orlicí částkou 2 miliony korun,“ přiblížil situaci Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. V současné době poskytuje Péče o duševní zdraví v okrese Ústí nad Orlicí pouze sociální služby a dlouhodobě spolupracuje se 120 klienty.

Psychiatr i další členové týmu budou jezdit za klienty domů

Centrum duševního zdraví přenese psychiatrickou péči ke klientům domů a do komunity. Jedná se o zdravotně sociální službu. Její podstatu tvoří multidisciplinární tým: psychiatr, klinický psycholog, zdravotní sestry, sociální pracovníci a peer konzultant (osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním).

„Všichni členové týmu jezdí za klientem domů či na jiné místo, a proto poskytují intenzivnější podporu. Mohou rychle reagovat na potřeby klienta, a tak například předcházet někdy zbytečným hospitalizacím,“ uvedl ředitel organizace Péče o duševní zdraví, Petr Pavlíček.

Zdravotní část týmu podporuje klienta i jeho rodinu ve zvládání projevů duševního onemocnění, pomáhá s medikací nebo nastavením terapeutického plánu. Sociální pracovníci pomáhají při jednání na úřadech, nácviku péče o vlastní osobu nebo domácnost, s hledáním zaměstnání, a třeba i s aktivním trávením volného času.

TISKOVÁ ZPRÁVA Péče o duševní zdraví, z. s.

„Snažíme se, aby i osoby s vážným duševním onemocněním mohly žít dle své volby, zodpovědně k sobě i ostatním a současně, aby je přijímala také komunita,“ dodal Pavlíček. Služby budou moci využívat osoby starší 18 let, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění, jako je schizofrenie, bipolární poruchy aj. Služby jsou bezplatné.

Již 3. centrum vznikne díky podpoře Pardubického kraje i Iveco Czech Republic

Organizace Péče o duševní zdraví chce centrum otevřít již v září 2024. Jedná se o v pořadí třetí centrum této organizace v Pardubickém kraji (další 2 centra má v Pardubicích a v Chrudimi). Centra provozuje také v sousedním Královéhradeckém kraji, konkrétně v Hradci Králové a v Náchodě.

Vedle finanční podpory Pardubického kraje přispěje finančně také společnost Iveco Czech Republic. „Duševní zdraví vnímáme jako jedno z největších témat současné doby, a proto podporujeme vznik centra, které je podle nás velkým krokem vpřed v oblasti kvality a efektivity poskytování psychiatrické péče v celém okrese Ústí nad Orlicí,“ uvedla Iva Bursová, ředitelka lidských zdrojů společnosti Iveco Czech Republic. Finance využije Péče o duševní zdraví na pokrytí provozních a mzdových nákladů v prvním půl roce fungování služby.

Číst více

Zveřejněno do: 3. 12. 2023 15:24  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
článek do zpravodaje.pdf Stáhnout
mapa působení PDZ.png Stáhnout
v autě.jpg Stáhnout
2.jpg Stáhnout
aktivity s klienty.png Stáhnout
ilustrační fotografie_s_klientem.jpg Stáhnout

Změna jízdního řádu

9. 11. 2023 14:46

Od 13. 11. do 3. 12. bude platit pro autobusovou linku směr Brandýs nad Orlicí výlukový jízdní řád.

Číst více

Zveřejněno do: 9. 12. 2023 14:45  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
L700942.pdf Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz