Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Strategický rozvojový plán Svatý Jiří 2022 - 2032

22. 2. 2022 15:33

V příloze

Číst více

Zveřejněno do: 31. 12. 2032 15:31  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
SRP_Svaty_Jiri_final.pdf Stáhnout

Informace sociální oblast - NAD ORLICI

6. 6. 2023 18:53

V zázemí nádražní budovy v Chocni poskytujeme potravinovou pomoc cíleně na míru pro každého jednotlivce či rodinu, kdy spolupracujeme s místními sociálními odbory, tak i úřady práce.

Každý týden v pondělí (14:00–14:30) vydáváme nejen trvanlivé, ale i fresh potraviny (pečivo, ovoce, zelenina).

V pondělí a ve čtvrtek poskytujeme také potřebné základní poradenství. Taktéž můžete občany odkázat na sociální šatník, který je otevřen každý čtvrtek 16:30–17:30 hod.

Sociální šatník a potravinová pomoc je určena sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Ve čtvrtek 1× za 14 dní od 15:00–17:00 hod. nabízíme odborné poradenství pro cizince s jakýmkoli statutem pobytu.

tel.: 799 119 160 NAD ORLICÍ, o. p. s. Kostelecké Horky 57 www.nadorlici.cz

Číst více

Zveřejněno do: 6. 12. 2023 18:52  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
článek do zpravodaje.pdf Stáhnout
plakát.pdf Stáhnout
skládací brožurka.pdf Stáhnout

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

27. 6. 2023 8:29

Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 6. 2023 2. výzvu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II“.

Elektronický příjem žádostí bude zahájen 4. 9. 2023 v 6.30 h. a ukončen 31. srpna 2024 ve 24.00 h.

Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Podmínky dotačního programu a způsob podání žádostí o kotlíkovou dotaci je uveden v dokumentech níže. Pro účely této výzvy mezi nízkopříjmové domácnosti patří:

· Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

· Domácnosti, v nichž žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Podpořena bude výměna za nový zdroj tepla, kterým může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním (dotace až 130 000 Kč) nebo tepelné čerpadlo (dotace až 180 000 Kč).

Pořízení nového plynového kondenzačního kotle není v této výzvě podporováno.

Od 1. 9. 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Poslední příležitost získat finanční příspěvek na výměnu těchto starých kotlů.

Kontakty pro individuální konzultace:

Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489

Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643

Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647

Bc. Lucie Jiroutová, email: lucie.jiroutova@pardubickykraj.cz, tel: 722 184 188

Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám.

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/…-domacnosti/.

Číst více

Zveřejněno do: 1. 9. 2024 12:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Zaostřeno na...

27. 6. 2023 11:02

Pardubický kraj spustil svoji vlastní podcastovou sérii nazvanou Zaostřeno na… V ní se mohou posluchači těšit na zajímavé rozhovory nejen o dění přímo v regionu a o činnosti krajské samosprávy. Všechny díly jsou dostupné na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/podcast, nebo na podcastové platformě Spotify. K dnešnímu dni zde bylo zveřejněno šest rozhovorů a další postupně připravujeme.

PARDUBICKÝ KRAJ

Číst více

Zveřejněno do: 27. 12. 2023 11:02  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
1200x628.jpg Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz