Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Info - odpady

30. 3. 2020 18:37

Dobrý den, zasílám shrnutí k dění v obci, kdy nám všem vládne epidemiologické omezení pohybu.

Dubnová akce Ukliďme Česko se bohužel odkládá na neurčito. Buďte prosím i tak bdělí a hlašte nám podezřelé skládky, podezřelé chování vedoucí ke složení černého odpadu či jen tak pro radost seberte odpadek. Letošním cílem bylo zaměřit se na náš hřbitov. Věříme že i na ten dojde ohledně větší separace odpadů. I tak si můžete všimnout,že do prostoru byly umístěny kontejnery na separovaný odpad. Prosím,využívej­te je.

Kontejner na velkoobjemový odpad (jarní úklidy) – tento bude umístěný do prostoru hasičské zbrojnice tento týden od čtvrtka 2.4.2020. Jako každý rok, bude odvezen po naplnění. NEPATŘÍ tam pneumatiky, stavební suť nebo elektro. Sběr elektroodpadu (volně loženého) bude organizováno výhledově.

Svoz nebezpečného odpadu pořádaný svozovou společností byl v jarním termínu ZRUŠEN. Počítejte s termínem v září.

Roušky. Prosíme občany, aby se po veřejných plochách pohybovali v rouškách. Buďme ohleduplní. Vydržme, bude lépe.

Pomoc s nákupem, kterou obec nabídla využívá z naší obce zatím 1 domácnost. Buďme bdělí, pokud je mezi námi domácnost (něčí soused), kde myslíte, že je pomoc potřeba, oslovte je/oslovte zástupce obce (nákup, potřeba roušek,apod).

Poplatky 2020. V návaznosti na změnu poplatkové politiky v obci za komunální odpad, upozorňuji, že 30.3.2020 je dle místně závazné vyhlášky termín splatnosti pro letošní rok. Každá domácnost by měla tak mít jasno, zda pytel či popelnice. Důležité: velkoobjemový kontejner na komunální odpad, který byl několik let umístěný pod autobusovou zastávkou byl odstraněn. Obec plošně nyní využívá pouze popelnicový svoz a pytlový svoz a občanům umožňuje třídit odpady na stanovišti u hasičské zbrojnice. Pytle na tříděný odpad jsou i nadále ZDARMA. Děkujeme, že třídíte.

Hezký začátek jara a hodně zdraví. DH.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Radčice

Výpomoc seniorům

18. 3. 2020 18:46

Vážení, v návaznosti na krizová opatření státu, Libereckého kraje týkající se epidemiologické situace onemocnění COVID-19, upozorňujeme, že seniorům nad 70 let se důrazně doporučuje vycházet ven jen ve velmi nutných případech, proto je potřeba zajistit, aby toto doporučení mohli dodržet. Přestože se může zdát, že v tak malé vesnici jako Radčice jsme „relativně v bezpečí“, je třeba brát veškerá doporučení vážně. Všichni musíme vyjíždět mimo katastr obce pro nákupy pro běžnou potřebu, pro léky či k lékaři. Zastupitelstvo obce nabádá tímto své občany seniory (a chataře, chalupáře seniory), aby kontaktovali členy zastupitelstva obce, pokud potřebují jakoukoliv výpomoc (nákup potravin, léků, apod.) Kontaktní tel. 725 071 008 (starostka), 736 688 844 (místostarostka). Víte o někom, kdo ještě není přihlášen k odběru našeho hlášení rozhlasu, aby mu chodili obecní aktuality a jiné důležité informace? Spojte se s námi. Děkujeme. DH

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Radčice

Konec jarních prázdnin - nahlášení návratu z rizikové země

15. 3. 2020 20:09

Po dohodě s praktickým lékařem upozorňujeme všechny občany, kteří se koncem těchto jarních prázdnin vrací a již vrátili z dovolené (nejen) na horách a tato země patří do seznamu rizikových zemí dle aktuálního výpisu MZČR, aby se nezapomněli nahlásit do evidence (karanténa) svého (či jakéhokoliv) praktického lékaře. Krizový štáb LK začíná sběr dat (osoby,kontakty, data návratu,apod) spolu s termíny karantény přes praktické lékaře.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Radčice

Provoz ordinace u praktického lékaře - MUDr. Žwak

15. 3. 2020 19:22

Dobrý den, od pondělí 16.3. MUDr. Žwak zavádí do odvolání nový režim ve své ordinaci. • Lékař i sestra budou nosit respirátor a brýle. • Z epidemiologických důvodů již nelze připustit mísení zdravé populace s nemocnými v ordinaci. Čekárna bude dle doporučení uzamčena, pacienti budou vpouštěni dovnitř jednotlivě na určitý čas telefonicky domluvený předem! • Péče bude omezena pouze na pacienty s akutními potížemi. Veškeré jiné záležitosti jako pracovně-lékařské služby, řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy, preventivní prohlídky, očkování, odkladné záležitosti a banality se do odvolání ruší. • Chronická medikace bude řešena prostřednictvím e-receptu. • Pracovní neschopnosti vystaví na požádání elektronicky. • Lékař žádá pacienty, aby se v následujícím období chovali rozumně, a nezneužívali situaci k osobnímu prospěchu.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Radčice
Přílohy k hlášení
PL_aktualizace_16.3.2020_Žwak.docx Stáhnout

Návštěva u MUDr. Žwak

13. 3. 2020 10:25

Pan MUDr. Žwak všechny své pacienty opakovaně prosí, žádá a děkuje za pochopení: S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST NECHOĎTE DO ORDINACE, ALE VOLEJTE! NEAKUTNÍ ZÁLEŽITOSTI ODLOŽTE NA KLIDNĚJŠÍ OBDOBÍ, PŘÍPADNĚ TAKY VOLEJTE! Pan doktor tímto prosí o respekt k okolí a starším občanům. I přes medializaci současného stavu týkající se COVID-19 problematiky, k němu chodí pacienti se silnými respiračními projevy. Jeden jediný případ pozitivního nálezu by uzavřel ordinaci (karanténa, trasování osob,atd). Obecní úřad informuje taktéž své občany, že na webových stránkách byly vyvěšeny informace k novým opatřením a další tiskopisy.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Radčice

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz