Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Společný sběr kovových a plastových obalů

2. 11. 2023 11:20

Dáváme na vědomí, že nově probíhá sběr kovových a plastových obalů současně. Kovové obaly můžete vhazovat do žlutých popelnic. Na sběrných místech budou prozatím zachovány černé 240 l popelnice jak jsme zvyklí. Kovové obaly byly doposud sváženy 1× za 3 týdny. Nyní budou sváženy každé pondělí společně s plastem. Tento krok byl zaveden z důvodou úspory nákladů na svoz odpadů. Třídící linka společnosti, která tříděný odpad odebírá je připravena na multikomoditní sběr.

Číst více

Zveřejněno do: 31. 12. 2023 12:00  
Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Starosta
Přílohy k hlášení
Společný sběr plechovek a plastů.png Stáhnout

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - ČEZ Distribuce

11. 10. 2023 7:50

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon),
v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí,
přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,
k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.


V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického
zákona, v platném znění).


Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního
klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím
upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat
a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy.

Číst více

Zveřejněno do: 31. 12. 2023 12:00  
Ostatní informace Platí pro: Celou obec Vytvořil: Starosta
Přílohy k hlášení
Okleštění stromoví.png Stáhnout
priloha_1252199538_1_upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-2023.pdf Stáhnout

Varování před podvodnými SMS

10. 11. 2023 7:31

MPSV varuje před podvodnými SMS a e-maily. Více v příloze hlášení.

Číst více

Zveřejněno do: 31. 12. 2023 12:00  
Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Starosta
Přílohy k hlášení
Varování před podvody.pdf Stáhnout
Varování před podvody.png Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz