Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Žádost o pomoc

19. 3. 2020 11:12

Vážení občané, jak jistě víte, nosit roušky je od dnešního dne povinné! Ne každý však roušku vlastní. Žádáme maminky, které mají volný čas, aby přiložily ruku k dílu, a připojily se k celonárodní iniciativě, kdy nedostatek ústenek občané nahrazují šitými rouškami. Další informace získáte od Marcely Milinkové tel: 732920420, která šití v Lechoticích koordinuje. Pomozte ke vzájemné ochraně a prevenci proti koronaviru! Děkujeme

Číst více

Informace obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Lechotice
Přílohy k hlášení
nosenirousky.pdf Stáhnout

Uzavření rekondiční centra i knihovny

13. 3. 2020 12:17

Na základě nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu kvůli výskytu koronaviru se zakazuje mimo jiné přítomnost veřejnosti v provozovnách posiloven a veřejných knihoven. Z tohoto důvodu bude až do odvolání rekondiční centrum i obecní knihovna v Lechoticích uzavřena.

Číst více

Informace obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Lechotice

Stromky k jarní výsadbě

10. 3. 2020 15:11

Firma JUKKA bude prodávat v pondělí 16.3.2020 v čase 15:00 – 15:30 před OÚ Lechotice stromky k jarní výsadbě.

Číst více

Prodej Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Lechotice
Přílohy k hlášení
jukka.png Stáhnout

Služba pro osoby starší 70 let

18. 3. 2020 11:47

Obecní úřad Lechotice informuje o usnesení vlády České republiky č. 240 o přijetí krizového opatření ze dne 16. března 2020, kde vláda

  1. doporučila osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče; a
  2. nařídila starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

V souvislosti s uvedeným usnesením vlády přijímá obec Lechotice následující opatření: S účinností od 17.3.2020 6:00 zřizuje službu pro osoby starší 70 let, spočívající v nákupu základních potravin a hygienických potřeb v místní prodejně potravin a smíšeného zboží, dále zřizuje pro osoby starší 70 let službu vyzvednutí předepsaných léků v lékárně. V případě zájmu o výše uvedenou službu kontaktujte zaměstnance obecního úřadu na tel.č. 733 715 048 nebo prostřednictvím e-mailu ou@lechotice.cz.

Číst více

Informace obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Lechotice

Povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest na všech veřejných místech

18. 3. 2020 12:00

Obecní úřad Lechotice informuje občany o nařízení hejtmana Zlínského kraje. Na území Zlínského kraje, počínaje dnem 19.3. od 0:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech, kde může dojít ke kontaktu osob na vzdálenost menší než 2 metry. Jsou to například nástupiště hromadné dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, lázeňské kolonády, cyklostezky.

Číst více

Informace obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Lechotice
Přílohy k hlášení
Zlínský kraj - nařízení.pdf Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz