Prosím čekejte...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice

21. 10. 2021 17:19

Všichni občané jsou tímto zváni na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 29. 10. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kunkovice, č.p. 30. Návrh programu je zveřejněn na kamenné úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový příístup, tj. na web. stránkách obce www.kunkovice.cz v sekci Úřední deska.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kunkovice

Přerušení dodávky elektrické energie

20. 10. 2021 19:47

EG.D a.s. oznamuje občanům, že ve dnech 6. 11. a 11. 11. 2021 od 7:00 hod. do 15:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie pro Obec Kunkovice.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kunkovice

Předání kompostérů na bioodpad a Vodovod Kunkovice - vodovodní přípojky

16. 10. 2021 18:43

Žádáme všechny vlastníky rodinných domů (i využívaných k rekreaci), aby se ve dnech 19. – 20. 10. 2021 v době od 17:00 hod. do 19:00 hod., a nebo dne 23. 10. 2021 v době od 09:00 hod. do 12.00 hod. dostavili na OÚ. Každému tomuto vlastníkovi bude zdarma předán kompostér na likvidaci bioodpadu typu Thermoking o objemu 900 litrů v pořizovací ceně 3 751 Kč včetně DPH a současně s ním bude uzavřena Smlouva o výpůjčce a darovací, jejíž součástí bude Protokol o předání kompostéru. Tato smlouva a protokol bude zveřejněna na úřední desce (kamenné i elektronické). Dále bude s vlastníky předmětných nemovitostí projednáno, zda mají či nemají zájem o připojení své nemovitosti, tj. zřídí si na vlastní náklady svou vlastní vodovodní přípojku, pokud by v budoucnosti došlo k realizaci stavby nového veřejného vodovodu v obci. Děkujeme

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kunkovice

Objednávka bramborové sadby

15. 10. 2021 18:03

Agrodružstvo Morkovice, družstvo, oznamuje občanům, kteří budou mít zájem o bramborovou sadbu, ať se přihlásí u pí. M. Pavlíkové v termínu do 25. 10. 2021.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kunkovice

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2021

9. 10. 2021 16:16

ANO 2011 – 16 hlasů, SPOLU – 13 hlasů, SPD – 12 hlasů, PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 5 hlasů, KSČM – 2 hlasy, MORAVANÉ – 2 hlasy, ČSSD – 1 hlas, TRIKOLÓRA – 1 hlas.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kunkovice

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz