Prosím čekejte...

Nabídka zaměstnání Městys Netvořice

5. 6. 2023 13:30

Městys Netvořice přijme obsluhu čistírny odpadních vod.

Pracovní úvazek na 15 dní v měsíci formou dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Pozice je vhodná i pro aktivní důchodce.

Více informací na tel: 777 244 633.

Číst více

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kamenný Přívoz

Našel se pes

31. 5. 2023 17:59

Nechybí někomu? Nalezen na Zastávce. Volejte na tel: 724 621 777

Číst více

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kamenný Přívoz
Přílohy k hlášení
WhatsApp Image 2023-05-31 at 17.46.41 (1).jpeg Stáhnout
WhatsApp Image 2023-05-31 at 17.46.41.jpeg Stáhnout

Letní kino Lešany

31. 5. 2023 15:52

viz. příloha

Číst více

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kamenný Přívoz
Přílohy k hlášení
Letní kino Lešany OSTROV.jpg Stáhnout

Dětský den

31. 5. 2023 14:22

viz. příloha

Číst více

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kamenný Přívoz
Přílohy k hlášení
Xerox Scan_31052023091059.pdf Stáhnout

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

29. 5. 2023 7:56

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu č. 000160 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení“) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

mjr. Mgr. Libor Pospíšil vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

Číst více

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kamenný Přívoz

pozvánka na veřejné zasedání ZO - podklady jednání

26. 5. 2023 10:36

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Dne 6.6.2023 od 17.00 h proběhne veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenný Přívoz, toto se bude konat na adrese Kamenný Újezdec, klubovna SDH, p.č. 1233 k.ú. Kamenný Přívoz.

 

Projednáno bude: 

 • prodej části obecního pozemku p.č. 663 k.ú. Kamenný Přívoz
 • prodej obecního pozemku p.č. 414/5 k.ú. Kamenný Přívoz
 • prodej obecního pozemku p.č. 227/42 k.ú. Kamenný Přívoz
 • úprava smlouvy o zpracování dokumentace pro územní řízení ve věci výstavby vodojemu Hřebenec
 • prodej dlouhodobě připloceného obecního pozemku p.č.459/8, k.ú. Hostěradice
 • projednání vzhledu oplocení u pomníku proti ZŠ
 • navýšení limitů inventarizace
 • Požární řád obce
 • pracovní skupina ÚP
 • zprávy výborů ZO
 • zpráva o činnosti rady obce

                                                                                                                             PhDr. Radek Vokál 

                                                                                                                               starosta obce v.r. 

Číst více

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kamenný Přívoz
Přílohy k hlášení
Priloha č.1_A.pdf Stáhnout
Priloha č.2_A.pdf Stáhnout
Priloha č.3_A.pdf Stáhnout
Priloha č.4_A.pdf Stáhnout
Priloha č.5_26052023085927.pdf Stáhnout
ozv-3-2022-pozarni-rad-obce.pdf Stáhnout

Informace MV ČR pro ubytovatele Ukrajinských běženců

24. 5. 2023 10:29

viz. příloha

Číst více

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Kamenný Přívoz
Přílohy k hlášení
e34723311a8647f98a634025399b6afc.pdf Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz