Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Stav vodoměru.

30. 3. 2021 11:14

Vzhledem k nouzovému stavu není možno provádět odečty vodoměrů u jednotlivých domácností. Stav vodoměru můžete nahlásit od 1. do 15. dubna telefonicky na tel. č. 325 635 112, emailem nebo vhodit lístek se stavem vodoměru na určená místa – Dymokury: OÚ a Jednota, Černá Hora: schránka u pana Knespla č. p. 35, Svídnice: schránka u paní Benešové J., č. p. 69. Na lístku uveďte: příjmení, ulici a č. p. a stav vodoměru.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dymokury

Uzavření OÚ

29. 3. 2021 7:55

Z technických důvodů je OÚ Dymokury do 1. 4. 2021 uzavřen.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dymokury

Dodržování opatření, souvisejících s výskytem ptačí chřipky.

25. 3. 2021 9:39

Na základě nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj je nutno v naší obci dodržovat opatření, související s výskytem ptačí chřipky. Pro naši obec jsou platná opatření pro pásmo dozoru. Seznam opatření je vyvěšen na úřední desce, na nástěnce OÚ, v prodejně Jednoty a na vývěskách v Černé Hoře a ve Svídnici. V souvislosti s těmito opatřeními musí chovatelé okamžitě nahlásit počty drůbeže a ptactva. Pokud chovatele nekontaktoval pracovník obce, musí každý chovatel neprodleně vyplnit předepsaný tiskopis, který najde na stránkách obce, na obecním úřadě či v prodejně Jednoty. Tiskopis odevzdejte ihned na obecním úřadě, případně zašlete na obecní e-mail. V případě nálezu uhynulého ptactva kontaktujte Mgr. Lazara na telefonním čísle 725 838 358. Ná­doba, určená pro uložení případných nálezů úhynů je umístěna v Dymokurech, v areálu bývalého kina s označením VPŽP – 2. kategorie.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dymokury

Vysoká spotřeba vody.

23. 3. 2021 9:33

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ. Z důvodu vysoké spotřeby vody žádáme trvale žijící občany i chalupáře, aby zkontrolovali, zda nedošlo k havárii v jejich domácnosti.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dymokury

Zápis dětí do 1. třídy.

18. 3. 2021 13:46

MZŠ Dymokury oznamuje zápis dětí do 1. třídy. Termín pro odevzdání formulářů: 1.- 23.4.2021 Formuláře ke stažení na www.mzsdymokury.cz. Možnosti doručení dokumentů včetně kopie rodného listu: datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, osobní podání – do schránky u hlavního vchodu do školy.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dymokury

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz