Prosím čekejte...

Upozornění!!!

18. 7. 2018 12:26

Dne 22.7.2018 v neděli cca od 11–13h, bude probíhat odečet vodoměrů. Je možné stav vodoměru poslat i sms na telefon 737239146. Děkuji starosta.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec   Vytvořil: Obec Drahotín

Oznámení o počtu členů zastupitelstva 2018-2022

18. 7. 2018 13:01

Oznámení o počtu členů zastupitelstva 2018–2022

Číst více

Platí od: 12. 7. 2018 17:00   Platí do: 6. 10. 2018 13:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Drahotín
Přílohy k hlášení
1065_0001.jpg Stáhnout

120. výročí SDH Drahotín

4. 7. 2018 13:52

V sobotu 14.7.2018 od 14 hodin se koná oslava 120. výročí SDH Drahotín. Akce se koná u hasičárny SDH Drahotín. Program je vyvěšen na úřední desce a na www.drahotin.cz

Číst více

Platí do: 3. 1. 2019 13:46  
Kulturní akce Platí pro: Celou obec   Vytvořil: Obec Drahotín
Přílohy k hlášení
drahotin-plakat_CZ.JPG Stáhnout

Zveřejnění akce Vodovod Drahotín 2.ETAPA

3. 7. 2018 13:18

Akce ,,Vodovod Drahotín 2.ETAPA“ byla spolufinancovaná z dotačního programu ,,Vodohospodářská infrastruktura 2015" Plzeňského kraje. Jedná se o výstavbu: nový vodní zdroj pitné vody – výtlačný řad – vodojem – zásobní vodovodní řad.

Na tuto akci byla poskytnuta dotace 2 000 000,–Kč ​Celkové náklady akce bylo 3 300 000,–Kč

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Drahotín
Přílohy k hlášení
Logo PK.jpg Stáhnout

Oznámení na volby do zastupitelstev 2018-2022

28. 6. 2018 11:56

O z n á m e n í

Městský úřad v Poběžovicích (dále jen pověřený úřad) v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky MV ČR č. 59/2002 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e,

že kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev, které se budou konat ve dnech 05. a 06.10.2018 se z obcí Bělá nad Radbuzou, Hostouň, Mutěnín, Rybník, Hora Sv. Václava, Drahotín, Hvožďany, Mnichov, Vlkanov, Nový Kramolín, Otov, Pařezov a Poběžovice

podávají k registraci

Městskému úřadu v Poběžovicích, jako registračnímu úřadu nejpozději v úterý 31.07.2018 do 16:00 hodin.

V Poběžovicích dne 18.06.2018

O z n á m e n í

Městský úřad v Poběžovicích jako registrační úřad oznamuje, že podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, musí na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů být potřebný počet podpisů, a to:

nezávislý sdružení nezávislých
kandidát kandidátů

Poběžovice 64 podpisů 112 podpisů Bělá nad Radbuzou 72 podpisů 125 podpisů Hostouň 56 podpisů 98 podpisů Mutěnín 13 podpisů 18 podpisů Drahotín 11 podpisů 15 podpisů Rybník 11 podpisů 15 podpisů Hora Svatého Václava 4 podpisy 6 podpisů Hvožďany 2 podpisy 3 podpisy Mnichov 13 podpisů 18 podpisů Vlkanov 7 podpisů 10 podpisů Nový Kramolín 11 podpisů 16 podpisů Pařezov 7 podpisů 9 podpisů Otov 5 podpisů 8 podpisů

V Poběžovicích dne 18.06.2018

Číst více

Platí do: 28. 12. 2018 11:56  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Drahotín
Přílohy k hlášení
oznámení Volby OZ 2018-2022.pdf Stáhnout

Důležité upozornění pro občany!!

27. 6. 2018 14:12

Vážení spoluobčané, zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o aktuálním dění v naší obci? Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme informovat SMS zprávami, e-mailem, mobilní aplikací, přes webové stránky nebo Facebook. Stáhněte si letáček v příloze a zvolte si postup odběru dle informací. Kolik vás to bude stát? Nic! Tato služba je pro Vás zcela ZDARMA

Jan Michal, starosta obce Drahotín

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Drahotín
Přílohy k hlášení
Drahotin_CZ_Letacek_pro_obcany (1).pdf Stáhnout

Program zasedání 22.6.2018

28. 6. 2018 7:26

DATUM: 15.6.2018

OZNÁMENÍ

Oznamuji tímto, že se v pátek dne 22.6.2018 v budově obecního úřadu v Drahotíně koná od 18.30 hod. zasedání zastupitelstva obce Drahotín.

Program:

 1. Projednat Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2017
 2. Projednat účetní závěrku obce za rok 2017
 3. Projednat žádost fyzické osoby o prodej pozemku č. parc. 651/12 v k.ú. Drahotín
 4. Projednat přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši Kč 22.272,– na věcné vybavení JSDH
 5. Projednat zřízení elektrické přípojky do komunitního centra
 6. Výběr firmy na opravu fasády komunitního centra
 7. Podání informace o průběhu prací na opravě komunitního centra
 8. Podání informace o obdržené dotaci z programu přeshraniční spolupráce – Cíl EUS 2014–2020
 9. Projednání programu poutě
 10. Rozpočtové opatření č. 2
 11. Různé

  Jan Michal

  Starosta obce

Vyvěšeno na úřední i e-desce obce dne: 15.6.2018 Sejmuto z úřední i e-desky obce dne: 22.5.2018 Písemnost zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Číst více

Platí od: 15. 6. 2018 18:00   Platí do: 31. 7. 2018 18:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Drahotín
Přílohy k hlášení
program 22.6.2018.jpg Stáhnout

Oznámení pověřence (GDPR)

28. 6. 2018 7:28

Na základě evropského nařízení 2016/679 jmenoval starosta obce Jan Michal pověřencem pro ochranu osobních údajů Obce Drahotín:

paní Veroniku Houdkovou

e-mail: drahotin@seznam.cz tel: 379497242, 737239147

V Drahotíně dne 25.5.2018

Číst více

Platí od: 25. 5. 2018 14:00   Platí do: 24. 11. 2018 14:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Drahotín

Upozornění!!!

28. 6. 2018 7:33

Upozornění pro občany!!

Číst více

Platí od: 15. 5. 2018 17:00   Platí do: 28. 12. 2018 7:31  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Drahotín
Přílohy k hlášení
upozornění.JPG Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz