Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Změny v systému odpadového hospodářství

15. 1. 2021 13:41

Vážení občané,

v návaznosti na probíhající změny v systému odpadového hospodářství Vás informujeme, že usnesením zastupitelstva č. 8/12/2020 ze dne 16. 12. 2020 byl s účinností od 1. 1. 2021 zrušen finanční příspěvek na úhradu plateb za nakládání s komunálním odpadem u trvale hlášených občanů ve výši 250 Kč na jednoho občana.

Z uvedeného důvodu Vás žádáme o kontrolu, zda máte předplacen svoz odpadů v dostatečné výši a o dorovnaní případných závazků z konce roku 2020.

OÚ Chýně

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
Změny v systému odpadového hospodářství.png Stáhnout

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 20. 1. 2021

12. 1. 2021 14:09

č.j. 76/SPo/21/Ch V Chýni, dne 12. 1. 2021

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně. Doba konání: 20. 1. 2021 v 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ, Hlavní 200, Chýně Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz. Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu pro rok 2021
 7. Odkup části pozemku parc. č. 197/2 v k.ú. Chýně do vlastnictví obce (rekonstrukce místních komunikací – severozápadní část)
 8. Odkup pozemku parc. č. 182/104 o velikosti 65 m2 v k.ú. Chýně do vlastnictví obce (rekonstrukce místních komunikací – severozápadní část)
 9. Výše vodného a stočného na rok 2021
 10. Výběr dodavatele na zakázky „Rozšíření ČOV Chýně – I. etapa“
 11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Organizátor architektonické soutěže Svazková škola Chýně-Hostivice“
 12. Schválení delegátů Svazku obcí Chýně – Hostivice
 13. Návrh společnosti RUMPOLD-P s.r.o. na úpravu cen svozu komunálního odpadu pro rok 2021
 14. Diskuse
 15. Závěr

Upozorňujeme, že podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platné ke dni odeslání pozvánky je nutné i při zasedání zastupitelstva obce používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Podle usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření se zasedání může účastnit veřejnost, ale mezi jednotlivými účastníky musí být dodržen rozestup alespoň 2 metry a každý z nich musí mít určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Mgr. Anna Chvojková v.r.
starostka Vyvěšeno: 12. 1. 2021 Bude sejmuto: 20. 1. 2020 Sejmuto

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
pozvánka 12.1.2021.pdf Stáhnout

Otevírací doba MUDr. Heleny Veselé o svátcích

23. 12. 2020 9:37

Vážení občané, ordinace MUDr. Heleny Veselé, tel: 606 565 198, vás informuje o změnách ordinační doby na přelomu roku 2020/2021. 24.12.2020 – 27.12.2020 – zavřeno Pondělí 28.12. 2020 od 7:30 do12:00 Úterý 29.12. 2020 od 7:30 do 12:00 Středa 30.12. 2020 od 7:30 do 12:00 31.12.2020 – 3.1.2021 – zavřeno

Pro akutní případy volejte rychlou záchrannou službu, tel:155 nebo navštivte Lékařskou pohotovost Fakultní nemocnice Praha Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, otevřeno 24 hodin každý den, tel: 224 431 111

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Chýně

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 16. 12.2020

8. 12. 2020 13:59

č.j. 2841/SPo/20/Ch V Chýni, dne 8. 12. 2020

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně. Doba konání: 16. 12. 2020 v 18:00 hod v aule ZŠ Chýně, Bolzanova 800 Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz. Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Rozpočtové opatření č. 8
 7. Žádost ZŠ a MŠ Chýně o příspěvek na provoz na rok 2020
 8. Střednědobý výhled rozpočtu
 9. Rozpočet obce na rok 2021
 10. Odměny pro uvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce od 1. 1. 2020
 11. Nastavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně
 12. Stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem „Svazek obcí Chýně-Hostivice“
 13. Koupě pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně o výměře 10 000 m2
 14. Pronájem nebytových prostor S.1.6.1. o ve­likosti 53,8 m2 za účelem provozování ordinací – Smlouva o budoucí smlouvě
 15. Pronájem nebytových prostor S.1.5.1. o ve­likosti 55,7 m2 za účelem provozování ordinací – Smlouva o budoucí smlouvě
 16. Odmítnutí dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje – „Můj kraj 2020“ na stavbu freestylového hřiš­tě
 17. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce stojících na cizích pozemcích parc. č. 593, 594…v k.ú. Chýně (Palpost)
 18. Smlouva o úschově finančních prostředků na koupi nemovitostí ve vlastnictví obce stojících na cizích pozemcích parc. č. 593, 594…v k.ú. Chýně (Palpost)
 19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 10. 8. 2020 uzavřené se společností Silver development s.r.o.
 20. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, prodej dálničních kupónů
 21. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o., pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu
 22. Diskuse
 23. Závěr

Upozorňujeme, že podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platné ke dni odeslání pozvánky je nutné i při zasedání zastupitelstva obce používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Podle usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření se zasedání může účastnit veřejnost, ale mezi jednotlivými účastníky musí být dodržen rozestup alespoň 2 metry a každý z nich musí mít určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Mgr. Anna Chvojková v.r.
starostka

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
pozvánka na zastupitelstvo 16.12.2020.pdf Stáhnout

Vánoční otevírací doba

4. 12. 2020 14:05

Vážení občané, dovolte nám informovat vás o změnách otevírací doby v prosinci 2020: OBECNÍ ÚŘAD 23. 12. 2020 od 7.00 do 12.00 28. 12. 2020 od 7.00 do 12.00 a 13.00 do 18.00 29. 12. 2020 – 31.12. 2020 ZAVŘENO POŠTA PARTNER 4. 12., 11. 12. a 18.12. (PÁTKY) od 7.00 do 15.00 21. 12. 2020 – 23. 12. 2020 otevírací doba beze změn. 28. 12. 2012 od 8.00 do 11.00 a 12.00 do 18.00 29. 12. 2020 – 3. 1. 2021 ZAVŘENO KNIHOVNA 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 ZAVŘENO HALA A PŘILEHLÉ SPORTOVIŠTĚ 18. 12. 2020 – 3. 1. 2021 ZAVŘENO DĚTSKÁ SKUPINA 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 ZAVŘENO Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásný předvánoční čas. OÚ Chýně

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
vánoční otevírací doba 2020.png Stáhnout

Změna místa konání zastupitelstva dne 18. 11. 2020

18. 11. 2020 12:24

Vážení spoluobčané,

Vzhledem k mimořádnému zájmu o konání zastupitelstva dne 18. 11. 2020 od 18:00 jsme rozhodli o změně místa konání na sportovní halu u Základní školy Chýně, Bolzanova 800, kde jsme schopni dodržet veškerá hygienická nařízení a povinné rozestupy. Kapacita haly pro konání zastupitelstva je 100 osob, rouška a dezinfekce rukou při vstupu jsou podmínkou.

Dále je možné využít připojení přes Zoom, kde je kapacita taktéž 100 osob a platí zde stejný jednací řád zastupitelstva. Při velkém množství přihlášení zajistíme stream, kde je možné zasedání sledovat.

S pozdravem Anna Chvojková

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
Chyne_zmena_zastupitelstvo.pdf Stáhnout

Změna místa konání zastupitelstva dne 18. 11. 2020

11. 11. 2020 17:57

Vážení spoluobčané,

Vzhledem k mimořádnému zájmu o konání zastupitelstva dne 18. 11. 2020 od 18:00 jsme rozhodli o změně místa konání na sportovní halu u Základní školy Chýně, Bolzanova 800, kde jsme schopni dodržet veškerá hygienická nařízení a povinné rozestupy. Kapacita haly pro konání zastupitelstva je 100 osob, rouška a dezinfekce rukou při vstupu jsou podmínkou.

Dále je možné využít připojení přes Zoom, kde je kapacita taktéž 100 osob a platí zde stejný jednací řád zastupitelstva. Při velkém množství přihlášení zajistíme stream, kde je možné zasedání sledovat.

S pozdravem Anna Chvojková

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
Chyne_zmena_zastupitelstvo.pdf Stáhnout

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

10. 11. 2020 16:22

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně. Doba konání: 18. 11. 2020 v 18:00 hod na Obecním úřadě Chýně, Hlavní 200 Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz. Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Plán preventivní údržby vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021
 7. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 220/8 a pozemku parc. č. 220/20 v k.ú. Chýně – účelová komunikace Březová, veřejné osvětlení
 8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o., pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřad
 9. Diskuse

• diskuse nad problematikou svozu odpadu v obci 10. Závěr Upozorňujeme, že podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platné ke dni odeslání pozvánky je nutné i při zasedání zastupitelstva obce používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Podle usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření se zasedání může účastnit veřejnost, ale mezi jednotlivými účastníky musí být dodržen rozestup alespoň 2 metry a každý z nich musí mít určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.
Mgr. Anna Chvojková
starostka

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
Informace o konání zastupitelstva 18.11. 1.pdf Stáhnout

Svoz bioodpadu v zimních měsících

2. 11. 2020 9:40

Vážení občané, svoz bioodpadu bude probíhat v zimních měsících v těchto termínech: Prosinec: 17. 12. 2020 Leden: 7.1. 2021 Únor: 18 .2. 2021 Březen: 18. 3. 2021 OÚ Chýně

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Zdeňka Rybářová

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz