Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Svoz velkoobjemového odpadu

9. 10. 2020 10:24

Vážení občané, od 14. 10. 2020 bude možno vhazovat VELKOOBJEMOVÝ ODPAD do přistavených kontejnerů.

Kontejnery budou v těchto lokalitách přistaveny vždy od středy 15.00 do pátku 12.00:

 1. 14. – 16. 10. – původní obec-ulice Družstevní
 2. 28. – 30. 10. – lokalita Háje-ulice Točivá
 3. 4. – 6. 11. – lokalita K Roklím-svozové místo ulice Zdenkova
 4. 11.- 13. 11. – lokalita Kaliště-svozové místo u trafostanice
 5. 18. – 20. 11. – parkoviště ulice Ecksteinova-levá strana při vjezdu z ulice Rudenské
 6. 25. – 27. 11. – lokalita Kamenice-ulice Buková
 7. 2. – 4. 12. – původní obec-ulice Okružní, parkoviště za MŠ
 8. 9. – 11. 12. – lokalita Opatovka-ulice Uherova
 9. 16. – 18. 12. – lokalita Háje-bývalá točna

Do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ elektrospotřebiče (ledničky, televize, rádia, apod.) pneumatiky, toxický odpad, bioodpad, azbest, asfaltové lepenky, stavební odpad, také dřevo a železo, na které je kontejner ve sběrném dvoře. V případě, že kontejner bude plný, kontaktujte obecní úřad na tel. čísle 311 670 595.

OÚ Chýně

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Chýně

16. 9. 2020 9:55

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně. Doba konání: 23. 9. 2020 v 18:00 hod v obecní knihovně, Bolzanova 800 Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
 7. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci
 8. Natavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně
 9. Koupě pozemku parc. č. 771/1 v k.ú. Chýně o výměře 20 304 m2
 10. Koupě části pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně o výměře cca 6 951 m2
 11. Architektonická soutěž o návrh nové školy v Chýně II. pro spádovou oblast Chýně a Hostivice
 12. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2020, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v obci Chýně
 13. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2020 o regulaci hazardu v obci Chýně
 14. Organizační a pracovní řád obecní policie Chýně
 15. Pověření vedoucího strážníka obecní policie Chýně
 16. Oprava komunikací v obci Chýně, ulice Ke Skále a Hájecká
 17. Prodloužení nájmu pozemku parc. č. st. 321 v k.ú. Chýně Mysliveckému spolku Hostivice-Chýně
 18. Diskuse
 19. Závěr

V Chýni dne 15. 9. 2020

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně Vyvěšeno dne 15. 9. 2020 Sejmuto dne 23. 9. 2020

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová

Pozvánka na prezentaci návrhu rekonstrukce silnic - 1.Máje, Květnová, Spojová, V Pískách a Za Školou

11. 9. 2020 9:21

Vážení občané, zvu Vás na prezentaci a diskusi nad návrhem projektové dokumentace ulic 1.Máje, Květnová, Spojová V Pískách a Za školou. Jedna z posledních diskusí nad chybějícími projekty rekonstrukcí komunikací. Vyzýváme především obyvatele přilehlých nemovitostí, aby přišli a překontrolovali po nás umístění vjezdů, aby dokumentace mohla být případně ještě upravena.

Kdy: středa 16. září 2020 od 17:00

Kde: ZŠ Chýně, Bolzanova 800 (knihovna)

Podrobnosti:

• náhledy jednotlivých silnic jsou k dispozici ke stažení na www.chyne.cz • případně k nahlédnutí v úřední hodiny na úřadě (Hlavní 200, Chýně)

Dle současných, známých hygienických pravidel:

Vstup pouze s rouškou!

Těšíme se na Vás

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
pozvánka na prezentaci návrhu.pdf Stáhnout

Uzavření obecního úřadu

9. 9. 2020 15:18

Vážení občané,
ve dnech 14. 9. – 18. 9. 2020 bude Obecní úřad Chýně zcela uzavřen z důvodu rekonstrukce.
Služeb Czech Pointu a ověřování budete moci využít na POŠTĚ PARTNER.

Děkujeme za pochopení
OÚ Chýně

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová

Letní kino - dnes 28. 8. 2020

28. 8. 2020 13:03

Vážení spoluobčané, srdečně Vás dnes zveme na promítání nového českého filmu „3BOBULE". Deky, sezení a dobrou náladu s sebou. Občerstvení zajištěno. Otevřeno od 19.00. Těšíme se na Vás!

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
letni kino 2808.jpg Stáhnout

Rekonstrukce ul. Ke Skále a Hájecká

26. 8. 2020 16:16

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat, že od 27. 8. 2020 budou zahájeny opravy ul. Ke Skále a Hájecká. V první etapě dojde k vyfrézování vozovky, sanace podkladu, následně budou vybudovány obrubníky po obou stranách v ul. Ke Skále. V poslední etapě dojde k asfaltování, pokládce a úpravám nového povrchu. Pokusíme se se stavbou eliminovat úplné uzavření komunikací a o objízdných trasách přes ul. Bolzanova a Ecksteinova u ul. Ke skále a ul. Nad Baštou v případě ul. Hájecká Vás budeme průběžně informovat. Práce jsou naplánovány do 15.10. 2020. Děkujeme za pochopení OÚ Chýně

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová

Uzavření ordinace MUDr. Heleny Veselé

21. 8. 2020 8:31

Vážení občané,
ordinace MUDr. Heleny Veselé, Hlavní 930, 253 03 Chýně informuje, že dne 24.8.2020(pondělí) bude z technických důvodů zavřeno. Pro akutní případy volejte rychlou záchrannou službu, tel :155 nebo navštivte Lékařskou pohotovost Fakultní nemocnice Praha Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, otevřeno 24hodin každý den, tel: 224 431 111

Číst více

Nepřítomnost lékařů, změna ordinačních hodin Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
Ordinační doba 200824.doc Stáhnout

Omezení dodávky pitné vody

20. 8. 2020 12:53

Vážení občané,

dne 27.8. 2020 v době od 8.00 do 16.00 bude z důvodu propojení vodovodních řadů v obci Chýně omezena dodávka pitné vody. Toto omezení se týká oblasti ulic Slunečnicová, Levandulová, Vřesová a Hájecká.

Následující den bude v dotčené oblasti prováděno odkalování řadu.

Děkujeme za pochopení

OÚ Chýně

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová

Uzavření knihovny

3. 8. 2020 16:22

Vážení občané, připomínáme, že obecní knihovna bude 10. 8. – 24. 8. 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení OÚ Chýně

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Chýně

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Chýně

28. 7. 2020 14:11

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně. Doba konání: 5. 8. 2020 v 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Chýně Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz. Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu pro rok 2020
 7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Chýně pro období 2021–2030
 8. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
 9. Revokace usnesení č. 6/6/2020 ze dne 17. 6. 2020
 10. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci
 11. Smlouva o smlouvě budoucí se společností Silver development s.r.o. na pozemek parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně
 12. Kupní smlouva na převod infrastruktury 4. a 5. etapy se společností EMBALADOR s.r.o.
 13. Dohoda o postoupení práv z vad a ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.
 14. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce ze dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o.
 15. Demontáž, přeprava a montáž kontejnerové školy v Chýni
 16. Schválení přijetí dotace na zakázky „Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I.“
 17. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Chýně – Chodník podél ulice Hlavní, etapa I.
 18. Smlouva o spolupráci na výstavbě chodníku a veřejného osvětlení s vloženou budoucí kupní smlouvou na pozemek parc. č. 828 v k.ú. Chýně
 19. Diskuse
 20. Závěr

V Chýni dne 28. 7. 2020

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně Vyvěšeno dne 28. 7. 2020 Sejmuto dne 5. 8. 2020

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Dagmar Záhorová
Přílohy k hlášení
Pozvánka na zastupitelstvo 5.8.2020.pdf Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz