Prosím čekejte...

Prodej kuřic

10. 4. 2021 8:32

Dne 22. 4. 2021 bude ve 14:45 probíhat prodej kuřic u Kulturního domu v Kozárovicích

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Bukovany
Přílohy k hlášení
Plakat prodej.pdf Stáhnout

Sčítání lidí 2021

7. 4. 2021 19:35

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021 Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob¬ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek¬ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info¬linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři. Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení. Koho se sčítání týká Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo¬bým pobytem do 90 dnů. Kontaktní místa Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra¬ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin¬né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz. Ochrana dat Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Bukovany
Přílohy k hlášení
priloha_892729638_2_20210406_scitani_2021_informacni_letak.pdf Stáhnout

Oznámení ŘSD - oprava I/4

1. 4. 2021 11:11

Rádi bychom vás informovali, že již 7.4. navážeme na první realizované etapy, které jsme ukončili vloni v listopadu a pustíme se do opravy dalších úseků komunikace I/4 mezi Milínem a Chrašticemi.

Abychom práce urychlili, zahájíme po Velikonocích opravy na dvou úsecích současně a to na začátku i na konci celého úseku. Opravovat se bude v polovině komunikace směrem na Strakonice, tedy v pravém směru dle staničení. V rámci etapy 0a u Milína to bude 450 metrů od křižovatky se silnicí III/0049 a v rámci 7. etapy to bude 1055 metrů. Tento úsek bude začínat před rybníkem Cunát a končit na průtahu obcí Chraštice. Práce v průběhu uvedených 2 etap jsou plánovány na necelý měsíc. Poté se plynule přejde na levou stranu ve směru na Prahu, kde budou probíhat opravy v rámci etap 0b a 8.

Stejně jako v loňském roce budou stavební práce probíhat za provozu s kyvadlově řízeným provozem průjezdným jízdním pruhem.

Děkuji za sdílení informace vašim občanům a přeji klidné Velikonoce!

Mgr. Martin Buček tým komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Bukovany

Sbírka zákonů 131-135/2021

18. 3. 2021 23:23

V příloze zasíláme sbírku zákonů č. 131 – 135/2021, které naleznete rovněž na http://www.bukovanypb.cz/…sb051-21.pdf

Číst více

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Bukovany
Přílohy k hlášení
sb051-21.pdf Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz